Actualitate

Asigurări de sănătate care iţi asigură mai NIMIC. Servicii medicale care NU sunt decontate de CNAS. Ce plăteşti din propriul buzunar

dyfashion.ro%20   kitunghii.ro   ideall.ro

 

Românii, plătitori ai contribuţiei pentru asigurări de sănătate, trebuie să ştie că nu toate serviciile sunt gratuite. Există foarte multe situaţii în care serviciile medicale nu sunt decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS).

 

Conform Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), serviciile medicale care nu sunt decontate din FNUASS pe cardul de sănătate, contravaloarea acestora fiind suportată de asigurat, de unitățile care le solicită, de la bugetul de stat sau din alte surse, după caz, sunt următoarele:

 1. a)serviciile medicale acordate în caz de boli profesionale, accidente de muncă și sportive, asistența medicală la locul de muncă, asistența medicală a sportivilor;
 2. b)unele servicii medicale de înaltă performanță, altele decât cele prevăzute în norme;
 3. c)unele servicii de asistență stomatologică, altele decât cele prevăzute în norme;
 4. d)serviciile hoteliere cu grad înalt de confort;
 5. e)corecțiile estetice efectuate persoanelor cu vârsta peste 18 ani, cu excepția reconstrucției mamare prin endoprotezare în cazul intervențiilor chirurgicale oncologice;
 6. f)unele medicamente, materiale sanitare și tipuri de transport, altele decât cele prevăzute în norme;
 7. g)serviciile medicale solicitate și eliberarea actelor medicale solicitate de autoritățile care prin activitatea lor au dreptul să cunoască starea de sănătate a asiguraților și eliberarea de acte medicale la solicitarea asiguraților, cu excepția celor prevăzute în norme;
 8. h)fertilizarea in vitro;
 9. i)asistența medicală la cerere, inclusiv pentru serviciile solicitate în vederea expertizei capacității de muncă, a încadrării și reevaluării gradului de handicap;
 10. j)contravaloarea unor materiale necesare corectării văzului și auzului;
 11. k)contribuția personală din prețul medicamentelor, al unor servicii medicale și al dispozitivelor medicale;
 12. l)serviciile medicale solicitate de asigurat;
 13. m)unele servicii și proceduri de reabilitare, altele decât cele prevăzute în norme;
 14. n)cheltuielile de personal aferente medicilor și asistenților medicali, precum și cheltuielile cu medicamente și materiale sanitare din unitățile medico-sociale;
 15. o)serviciile acordate în cadrul secțiilor/clinicilor de boli profesionale și cabinetelor de medicină a muncii;
 16. p)serviciile hoteliere solicitate de pacienții ale căror afecțiuni se tratează în spitalizare de zi;
 17. q)cheltuielile de personal pentru medici, farmaciști și medici dentiști pe perioada rezidențiatului;
 18. r)serviciile de planificare familială acordate de medicul de familie în cabinetele de planning familial din structura spitalului;
 19. s)cheltuielile de personal pentru medicii și personalul sanitar din unitățile sau secțiile de spital cu profil de recuperare a distroficilor, recuperare și reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copiii bolnavi de HIV/SIDA, reorganizate potrivit legii;

ș) activitățile care prezintă un interes deosebit pentru realizarea strategiei de sănătate publică: dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală și staționar de zi psihiatrie;

 1. t)cheltuielile prevăzute la art. 93 alin. (5) și, după caz, alin. (5^1) și alin. (5^5) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru unitățile de primire a urgențelor și compartimentele de primire a urgențelor cuprinse în structura organizatorică a spitalelor de urgență, aprobate în condițiile legii.

Pentru serviciile care nu sunt decontate din fond, necesare personalului armatei și al Ministerului Afacerilor Interne care a fost rănit, a devenit invalid ori a dobândit alte afecțiuni fizice sau psihice pe timpul participării la acțiuni militare ori în legătură cu acestea, contravaloarea se asigură de la bugetul de stat, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Serviciile prevăzute la lit. b), c), f) și m) și contribuția personală prevăzută la lit. k) se stabilesc prin contractul-cadru.
Cheltuielile pentru activitățile prevăzute la lit. q), r) și s) se suportă din bugetul de stat.

Cheltuielile pentru activitățile prevăzute lit. n) se asigură prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Sănătății.

Lucian Ionescu

Comment here