Actualitate

Cum arată noile legi de protecție a consumatorilor regândite de senatorul Daniel Zamfir și avocatul Gheorghe Piperea

Daniel Zamfir și Gheorghe Piperea au revenit cu “legile anti-cămătarie”, le-au redefinit și au depus în Parlament patru noi proiecte ce vin “în sprijinul protectiei consumatorilor contra abuzului de putere economică a comercianților”, potrivit initiatorilor.

Gheorghe Piperea și Daniel Zamfir au reluat lupta împotriva băncilor, după ce pachetul de legi ”anti-cămătărie” a fost declarate neconstituționale de CCR.

Daniel Zamfir a anunțat că a redepus în Parlament, pentru a treia oară, “pachetul de legi de protecție a consumatorilor împotriva abuzurilor”:

  1. Legea de protecție a consumatorilor împotriva dobânzilor excesive:
  2. Legea de protecție a consumatorilor împotriva cesiunilor speculative de creanțe;
  3. Legea de protecție a consumatorilor împotriva executărilor silite abuzive și intempestive;
  4. Legea de protecție a consumatorilor împotriva riscului valutar (conversia)”.

Potrivit senatorului Zamfir, “legile vizează circa patru milioane de familii care sunt expuse azi abuzurilor creditorilor, fie că vorbim de bănci, de IFN-uri sau colectori de creanțe. Mă voi asigura că acum direcția legislație din Senat va solicita și avizul Consiliului economic și social sa nu mai existe pretexte de neconstituționalitate. Ii am alături de mine, până acum, pe parlamentarii PSD care au semnat inițial proiectele și vrem ca ele sa treacă cat mai repede prin parlament, fiind deja solicitată procedura de urgenta”.

Cum arată proiectele de lege pentru protecția consumatorilor contra executărilor silite abuzive sau intempestive:

“Art. 1. (1) Prezenta lege se aplica in relatiile dintre comerciantii beneficiaza de caracterul de titlu executoriu in sine al contractelor si actelor juridice pe care le utilizeaza in activitate lor curenta, pe de o partte, si consumatori, pe de alta parte.
(2) Obiectul prezentei legi il reprezinta limitarea caracterului executoriu in sine al contractelor si actelor juridice utilizate de comercianti pentru declansarea si derularea executarii silite, in scopul protejarii consumatorilor impotriva unor demersuri excesive, intempestive sau abuzive ale creditorilor.
(3) Locuinta familiala a debitorului, astfel cum este definita de art. 321 Cciv, este obiect al protectiei instituite de prezenta lege in favoarea debitorului si a familiei acestuia, fiind o expresie a obligatiei Statului roman de a ocroti familia, obligatie stabilita de art. 258 alin.2 Cciv.
Art. 2. (1) Executarea silita a bunurilor sau a veniturilor debitorului care are calitatea de consumator este subsidiara in raport de alte modalitati de a realizarea a creantei contra acestuia, cum ar fi, in special, revizuirea conventionala sau judiciara a contractului, in vederea reducerii poverii datoriei si a sustenabilitatii pe termen mediu si lung a eforturilor debitorului de a achita creanta, in rate sau integral.
(2) Exigenta cu care se analizeaza necesitatea unei executari silite impotriva unui debitor care are calitatea de consumator, in caz de epuizare a altor metode de realizare a creantei, este mai mare in cazul in care bunul care ar urma sa fie obiect al executarii silite este locuinta familiala a debitorului.
(3) In cazul finalizarii unei executari silite cu evacuarea debitorului din locuinta familiala, acesta va avea dreptul de a nu parasi locuinta familiala timp de un an de la finalizarea procedurii de evacuare, drept pe care debitorul il va putea exercita in vederea gasirii unei alte locuinte familiale, in conditii decente pentru el si familia sa.
Art. 3. (1) In raporturile juridice in care consumatorii au calitatea de debitori, dispozitiile legale care confera contractului sau altui act juridic caracter de titlu executoriu contra consumatorului nu se aplica.
(2) Se declara inaplicabile, in toate cazurile in care debitorul are calitate de consumator, urmatoarele dispozitii legale […] “

[…]

“Art. 5. (1) In procedura incuviintarii executarii silite a contractelor sau a actelor juridice care au caracter executoriu in sine, prevazuta de art. 666 Cprciv, daca debitorul ce urmeaza a fi supus unei executari silite are calitatea de consumator, citarea acestuia este obligatorie.
(2) Consumatorul poate sa ceara, iar instanta este obligata sa analizeze chiar si din oficiu caracterul abuziv al clauzelor contractului sau actului juridic care are caracter titlu executoriu in sine.
(3) In cazul in care s-a incuviintat executarea, consumatorul poate formula apel impotriva hotaririi de incuviintare a executarii. Apelul este suspensiv de executare. Dispoztiile alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
Art. 6. (1) In cazul in care se formuleaza contestatie la executare, indiferent de dispozitiile art. 713 Cprciv, consumatorul poate sa invoce, iar instanta este obligata ia in discutie chiar si din oficiu, clauzele abuzive inserate in contractul sau actul juridic care are in sine caracter executoriu si pe care se intemeiaza executarea silita contestata, fara a se putea pune in discutie, in mod direct, nulitatea titlului executoriu in sine.
(2) Prin actiune separata, va putea fi invocata si nulitatea titlului executoriu, in conditiile dreptului comun.
(3) Pana la solutionarea contestatiei la executare sau a actiunii separate care tinde la nulitatea titlului executoriu, instanta sesizat cu contestatia sau, dupa caz, cu actiunea de drept comun, va dispune suspendarea provizorie a efectelor contractului sau ale actului juridic care are efect de titlu executoriu in sine, pana la solutionarea definitiva a contestatiei sau a actiunii de drept comun. Consumatorul este scutit de cautiune”.

Avocatul Gheorghe Piperea a publicat si un extras din proiectul legii protectiei consumatorilor contra riscului valutar, care se regaseste, in mare, si in proiectul legii privind protectia consumatorilor contra dobanzilor excesive.

Cum arată proiectul contra riscului valutar – Conversia se va face la cursul de schimb din data incheierii contractului, plus o variatie maxima de 20%

“Art. 4. În cazul imposibilităţii consumatorilor de a suporta volumul de plati aferent creditului in valuta, din cauza onerozitatii excesive a clauzelor care trec riscul valutar, expres sau implicit, asupra consumatorului, denuntarea unilaterala a contractului de catre creditorul financiar este interzisa inainte de trecerea unei perioade de 90 de zile libere de la constatarea acestei imposibilitati si daca nu a fost precedata de o procedura de revizuire conventionala sau, dupa caz, judiciara a contractului, in conditiile art. 5 din prezenta lege.
(2) La cererea debitorului sau din proprie initiativa, creditorul financiar va face o propunere, în scris, de usurare a poverii, de reeşalonare sau de refinanţare a creditului, în raport cu veniturile actuale ale consumatorului si cu gradul sau maxim de indatorare.
(3) Dispozitiile alin. (1) – (2) se aplică și în cazul în care contractele de credit in valuta au fost externalizate de către instituția de credit sau de către instituția financiară ne-bancară catre un tert.
Art. 5. (1) In vederea echilibrarii si a mentinerii utilitatii sociale a contractului, creditorii financiari sunt obligati sa efectueze, la cererea consumatorilor, conversia monedei de plata a contractului in lei sau in alta moneda in care consumatorii isi obtin majoritatea veniturilor, precum si eventuale alte modificari ale contractului necesare salvgardarii acestuia si sustenabilitatii sale pe termen mediu sau lung.
(2) Conversia poarta asupra monedei de plata sau de indexare a contractului si se realizeaza prin act aditional la contractul de credit sau, in lipsa, prin hotarire judecatoreasca, la cererea consumatorului. In cazul in care initiativa conversiei apartine consumatorului, actul aditional se va perfecta in maxim 90 de zile. In lipsa unui act aditional la contract, conversia se va putea dispune de instanta de judecata, la cererea consumatorului.
(3) De la data cererii de conversie, pana la data actului aditional sau a hotaririi judecatoresti, efectele contractului se suspenda.
(4) Asupra cererii de suspendare a efectelor contractului se pronunta instanta sesizata cu cererea de revizuire judiciara a contractului, prin procedura ordonantei presedintiale. Cererea de suspendare a efectelor contractului se judeca de urgenta si cu precadere, in termen de maxim 3 zile libere de la sesizare, cu citarea partilor. Prevederile art. 200 din Codul de procedura civila nu sunt aplicabile.
(5) Conversia se face la cursul de schimb din data incheierii sau a perfectarii contractului, plus o variatie maxima de 20% fata de acest curs.
(6) Clauzele relative la costul total al creditului sunt fixate, la cererea consumatorului, prin raportare la data incheierii sau a perfectarii contractului ori, dupa caz, prin raportare la costurile creditului aplicate de institutia de credit la data efectuarii conversiei. In caz de dubiu in privinta nivelului acestor costuri, se aplica solutia cea mai favorabila consumatorului.
(7) Pentru eventuale pretentii ale consumatorilor constand in plati nedatorate generate de clauzele contractuale care trec riscul valutar asupra consumatorului se pot formula cereri de restituire sau, dupa caz, cereri de despagubiri, cu conditia ca acele clauze sa fie calificate abuzive, in conditiile Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive in contractele consumatorilor cu profesionistii, sa fie confirmate ca expresii contractuale ale unor practici incorecte ale creditorilor financiari, asa cum sunt acestea definite de Legea nr.363/2007 privind practicile comerciale incorecte, sa fie confirmate ca produse defectuoase, asa cum acestea sunt definite de Legea nr.240/2004 privind raspunderea comerciantilor pentru produsele cu defecte si de Codul consumului sau, dupa caz, sa fie declarate nule, in conditiile dreptului comun.
(8) Dispozitiile alin. (1) – (7) se aplică și în cazul în care creditul in valuta a fost externalizat de către instituția de credit sau de către instituția financiară non-bancară.
(9) Dispozitiile alin. (1) – (7) nu impiedica aplicarea dispozitiilor Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive in contractele incheiate intre profesionisti si consumatorii si nici aplicarea Legii nr.3263/2007 privind practicile comerciale incorecte, ori a Legii nr.240/2004 privind raspunderea comerciantilor pentru produsele cu defecte.
(10) Dispozitiile din dreptul comun referitoare la nulitate sau la alte cauze de inlaturare, totala sau partiala, a efectelor contractului, se aplica numai daca sunt mai favorabile consumatorilor.
Art. 6. In conditiile Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive in contractele comerciantilor cu consumatorii, clauzele contractuale care trec riscul valutar, expres sau implicit, asupra consumatorului, si care au caracter abuziv sunt lipsite de efect in ce-i priveste pe consumatori”.

Iată și proiectul protecției consumatorilor contra dobânzilor excesive:

“Art. 15. (1) În cazul imposibilităţii consumatorilor de a executa un contract de credit din cauza onerozitatii excesive a dobanzilor, denuntarea unilaterala a contractului de catre creditorul financiar este interzisa inainte de trecerea unei perioade de 90 de zile de la constatarea acestei imposibilitati si daca nu a fost precedata de o procedura de revizuire conventionala sau, dupa caz, judiciara a contractului, in conditiile art. 14.
(2) La cererea debitorului sau din proprie initiativa, creditorul financiar va face o propunere, în scris, de usurare a poverii, de reeşalonare sau de refinanţare a creditului, în raport cu veniturile actuale ale consumatorului si cu gradul sau maxim de indatorare.
(3) Dispozitiile alin. (1) – (2) se aplică și în cazul în care contractele de credit de consum, ipotecare sau de imobiliare au fost externalizate de către instituția de credit sau de către instituția financiară non-bancară catre un tert.
Art. 16. (1) In vederea echilibrarii si a mentinerii utilitatii sociale a contractului, creditorul financiar este obligat sa efectueze, in termen de maxim 45 de zile de la primirea cererii corespunzatoare a consumatorului, modificarile rezonabile solicitate, tinand cont de situatia financiara, inclusiv din perspectiva gradului maxim de indatorare, si de situatia familiala a consumatorului.
(2) In caz de refuz explicit al cererii de modificare a contractului sau in caz de intarziere cu mai mult de 45 de zile a raspunsului la o astfel de cerere, consumatorul va putea solicita instantei competente revizuirea judiciara a contractului.
(3) Pe perioada solutionarii cererii de revizuire judiciara a contractului, efectele acestuia in ceea ce il priveste pe consumator se suspenda, pe toata perioada procedurii judiciare. Asupra cererii de suspendare a efectelor contractului se pronunta, prin procedura ordonantei presedintiale, instanta sesizata cu cererea de revizuire judiciara a contractului. Cererea de suspendare a efectelor contractului se judeca de urgenta si cu precadere, in termen de maxim 3 zile libere de la sesizare, cu citarea partilor. Prevederile art. 200 din Codul de procedura civila nu sunt aplicabile.
(4) Pentru eventuale pretentii ale consumatorilor constand in plati nedatorate cauzate de dobanzile excesive sau de dobanzile care depasesc plafoanele stabilite la art. 5-10, se pot formula cereri de restituire sau, dupa caz, cereri de despagubiri, cu conditia ca acele clauze sa fie calificate abuzive, in conditiile Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive in contractele consumatorilor cu profesionistii, sau sa fie comformate ca expresii contractuale ale unor practici incorecte ale creditorilor financiari, asa cum sunt acestea definite de Legea nr.363/2007 privind practicile comerciale incorecte ori, dupa caz, sa fie declarate nule, in conditiile dreptului comun.
(5) Dispozitiile alin. (1) – (3) nu impiedica aplicarea Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive in contractele incheiate intre profesionisti si consumatorii si nici aplicarea Legii nr.3263/2007 privind practicile comerciale incorecte.
(6) Dispozitiile din dreptul comun referitoare la nulitate sau la alte cauze de inlaturare, totala sau partiala, a efectelor contractului, se aplica numai daca sunt mai favorabile consumatorilor”.

Proiectele de lege depuse de senatorul Daniel Zamfir au nevoie de avizele Consiliului Legislativ și Consiliului Economic și Social iar apoi vor urma cursul normal de dezbatere la Senat.

The post Cum arată noile legi de protecție a consumatorilor regândite de senatorul Daniel Zamfir și avocatul Gheorghe Piperea appeared first on Stiri Bancare.


LIKE:... Nu uita sa dai LIKE paginii noastre de Facebook Adpres Media daca ti-a placut acest articol, astfel intrand si in comunitatea noastra de cititori, fiind la curent cu toate noutatile care apar pe site. Toate acestea, simplu, la doar un singur Click distanta, apasand butonul de jos...

Lasă un răspuns - parerea ta conteaza...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Adpres Media

Interzisa copierea sau modificarea continutului.